Офіційний веб-сайт кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кіровоградської області
МЕНЮ САЙТУ:

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАЯВНИКІВ

 

КОНТАКТНІ ДАНІ КДКА:

Кваліфікаційна палата

Корисні посилання:

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ
ВІД ЗАЯВНИКІВ ДЛЯ ДОПУСКУ ДО СКЛАДАННЯ
КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ІСПИТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ СВІДОЦТВА ПРО СКЛАДЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ

 •  заява про допуск до складання кваліфікаційних іспитів (на бланку комісії);
 •  заява про згоду на обробку персональних даних (на бланку комісії);
 •  власноручно написана довідка (оформлюється при подачі документів);
 •  документи про вищу юридичну освіту з додатками (оригінал та нотаріально посвідчена копія);
 •  документ, що підтверджує стаж роботи у галузі права не менше 2-х років 
  (оригінал та посвідчена копія);
 •  документ про місце роботи і посаду на момент подання заяви;
 •  довідка компетентної установи про відсутність судимості;
 •  ксерокопія паспорта (паспорт пред’являється особисто);
 •  одна фотокартка /3х4/;
 •  довідка медичної установи про стан здоров’я форма 100-2/о (затверджена наказом МОЗ України №651 від 18.04.2022р.);
 •  копія картки фізичної особи – платника податків (ідентифікаційний код);
 •  копія наказу про звільнення з попередньої посади (при необхідності);
 •  квитанції про сплату внеску на оргтехзабезпечення;
 • копія документу, який підтверджує вивчення особою української мови (рішення РАУ №137 від 15.12.2021р.).
   

*   *   *

ПОРЯДОК ОПЛАТИ ВНЕСКУ ТА РЕКВІЗИТИ
НА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМІСІЇ

Рішенням Ради адвокатів України від 3 лютого 2017 року встановлено розмір плати за складання кваліфікаційного іспиту у розмірі трьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, установлених законом на день подання особою заяви про допуск до складання кваліфікаційного іспиту. Внесок сплачується двома одночасними платіжками згідно наступного розподілу:

Квитанція 1 – про сплату на рахунок КДКА 80% від суми одноразового внеску на організаційно-технічне забезпечення діяльності комісії.

ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ:

Отримувач  – КДКА  Кіровоградської області
Код ЄДРПОУ  – 20634988
Рахунок IBAN   UA223808050000000026001173923
Банк отримувача  – Райффайзен Банк Аваль м. Київ
Код банку  – МФО 380805
Сума  – 80% від трьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб (станом на день прийняття документів)
Призначення платежу  – «На оргтехзабезпечення комісії»
 

Квитанція 2 – про сплату на рахунок ВКДКА 20% від суми одноразового внеску на організаційно-технічне забезпечення діяльності комісії.

ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ:

Отримувач   Вища кваліфікаційно-дисциплінарна
    комісія адвокатури
Код ЄДРПОУ   26080214
Рахунок IBAN   UA633510050000026008431747900
Назва банку   АТ «УкрСиббанк»
Код банку   МФО 351005
Сума  – 20% від трьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб (станом на день прийняття документів)
Призначення платежу  – «ПІБ платника, ідентифікаційний код платника, 20% від встановленого розміру плати за складення кваліфікаційного іспиту в КДКА Кіровоградської області, згідно Рішення РАУ від 03.02.2017 р.»

 

Рішенням РАУ № 137 від 16-17 листопада 2022 року встановлена плата за організаційно-технічне забезпечення ведення електронного реєстру осіб, які виявили бажання скласти іспит з метою отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та складає 0,5 мінімальної заробітної плати, встановленої законом на день подання особою заяви про допуск до складення кваліфікаційного іспиту та здійснюється двома одночасними платіжками шляхом перерахування:
 

Квитанція 3 – про сплату на рахунок КДКА 90% від суми внеску на ведення електронного реєстру.

ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ:

Отримувач  – КДКА  Кіровоградської області
Код ЄДРПОУ  – 20634988
Рахунок IBAN   UA223808050000000026001173923
Банк отримувача  – Райффайзен Банк Аваль м. Київ
Код банку  – МФО 380805
Сума  – 90% від 0,5 мінімальної заробітної плат(станом на день прийняття документів)
Призначення платежу  – «Плата за ведення електронного реєстру»
 

Квитанція 4 – про сплату на рахунок НААУ 10% від суми внеску на ведення електронного реєстру.

ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ:

Отримувач   Національна асоціація адвокатів України
Код ЄДРПОУ   38488439
Рахунок IBAN   UA623209840000026009210281016
Назва банку   AT «ПроКредит Банк
Код банку  МФО 320984
Сума  – 10% від 0,5 мінімальної заробітної плати(станом на день прийняття документів)
Призначення платежу  – «ПІБ платника, ідентифікаційний код платника, Плата за ведення електронного реєстру»

 

Рішенням РАУ № 143 від 16-17 листопада 2022 року встановлена плата за отримання витягу/довідки, яка складає 0,5 мінімальної заробітної плати, встановленої законом на день подання особою заяви про допуск до складення кваліфікаційного іспиту та здійснюється двома одночасними платіжками шляхом перерахування:
 

Квитанція 5 – про сплату на рахунок КДКА 90% від суми внеску за отримання витягу/довідки з реєстру.

ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ:

Отримувач  – КДКА  Кіровоградської області
Код ЄДРПОУ  – 20634988
Рахунок IBAN   UA223808050000000026001173923
Банк отримувача  – Райффайзен Банк Аваль м. Київ
Код банку  – МФО 380805
Сума  – 90% від 0,5 мінімальної заробітної плати(станом на день прийняття документів)
Призначення платежу  – «Плата за отримання витягу/довідки з реєстру»
 

Квитанція 6 – про сплату на рахунок НААУ 10% від суми внеску за отримання витягу/довідки з реєстру.

ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ:

Отримувач   Національна асоціація адвокатів України
Код ЄДРПОУ   38488439
Рахунок IBAN   UA623209840000026009210281016
Назва банку   AT «ПроКредит Банк
Код банку  МФО 320984
Сума  – 10% від 0,5 мінімальної заробітної плати  (станом на день прийняття документів)
Призначення платежу  – «ПІБ платника, ідентифікаційний код платника, Плата за отримання витягу/довідки з реєстру»

 

 

Адреса:

вул. Архітектора Паученка, 69
м. Кропивницький, 25006

тел. 0504873484
e-mail: kdka.kr@
ukr.net


ПРИЙНЯТТЯ ДОКУМЕНТІВ

від заявників здійснюється кожного першого понеділка місяця (в разі вихідного або святкового в цей день – в перший робочий день після нього)

за адресою:

м. Кропивницький,
вул. Архітектора Паученка,69


Контакти для довідок:
Волосян О.І.
0504873484
Коротич В.А.
0991471512


© КДКА Кіровоградська область 2013-2023