Офіційний веб-сайт кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кіровоградської області
МЕНЮ САЙТУ:

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАЯВНИКІВ

 

КОНТАКТНІ ДАНІ КДКА:

Кваліфікаційна палата

Корисні посилання:

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ
ВІД ЗАЯВНИКІВ ДЛЯ ДОПУСКУ ДО СКЛАДАННЯ
КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ІСПИТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ СВІДОЦТВА ПРО СКЛАДЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ

 •  заява про допуск до складання кваліфікаційних іспитів (на бланку комісії);
 •  заява про згоду на обробку персональних даних (на бланку комісії);
 •  власноручно написана довідка (оформлюється при подачі документів);
 •  документи про вищу юридичну освіту з додатками (оригінал та нотаріально посвідчена копія);
 •  документ, що підтверджує стаж роботи у галузі права не менше 2-х років 
  (оригінал та посвідчена копія);
 •  документ про місце роботи і посаду на момент подання заяви;
 •  довідка компетентної установи про відсутність судимості;
 •  ксерокопія паспорта (паспорт пред’являється особисто);
 •  одна фотокартка /3х4/;
 •  довідка медичної установи про стан здоров’я (форма 122-2/о);
 •  копія картки фізичної особи – платника податків (ідентифікаційний код);
 •  копія наказу про звільнення з попередньої посади (при необхідності);
 •  квитанції про сплату внеску на оргтехзабезпечення;
 • копія документу, який підтверджує вивчення особою української мови (рішення РАУ №137 від 15.12.2021р.).
   

*   *   *

ПОРЯДОК ОПЛАТИ ВНЕСКУ ТА РЕКВІЗИТИ
НА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМІСІЇ

Рішенням Ради адвокатів України від 3 лютого 2017 року встановлено новий розмір плати за складання кваліфікаційного іспиту у розмірі трьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, установлених законом на день подання особою заяви про допуск до складання кваліфікаційного іспиту. Внесок сплачується двома одночасними платежами згідно наступного розподілу:

Квитанція 1 – про сплату на рахунок КДКА 80% від суми одноразового внеску на організаційно-технічне забезпечення діяльності комісії.

ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ:

Отримувач  – КДКА  Кіровоградської області
Код ЄДРПОУ  – 20634988
IBAN   UA22 3808 0500 0000 0026 0011 7392 3
Банк отримувача  – Райффайзен Банк Аваль м. Київ
Код банку отримувача  – МФО 380805
Сума  – 80% від трьох прожиткових мінімумів
    для працездатних осіб
(станом
    на день прийняття документів)
Призначення платежу  – «На оргтехзабезпечення комісії»
 

Квитанція 2 – про сплату на рахунок ВКДКА 20% від суми одноразового внеску на організаційно-технічне забезпечення діяльності комісії.

ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ:

Отримувач   Вища кваліфікаційно-дисциплінарна
    комісія адвокатури
Код ЄДРПОУ   26080214
IBAN   UA63 3510 0500 0002 6008 4317 4790 0
Назва банку   АТ «УкрСиббанк»
Код банку   351005
Сума  – 20% від трьох прожиткових мінімумів
    для працездатних осіб
(станом
    на день прийняття документів)
Призначення платежу  – «ПІБ платника, ідентифікаційний код платника, 20% від встановленого розміру плати за складення кваліфікаційного іспиту в КДКА Кіровоградської області, згідно Рішення РАУ від 03.02.2017 р.»


Адреса:

вул. Архітектора Паученка, 69
м. Кропивницький, 25006

тел. 0504873484
e-mail: kdka.kr@
ukr.net


ПРИЙНЯТТЯ ДОКУМЕНТІВ

від заявників здійснюється кожного першого понеділка місяця (в разі вихідного або святкового в цей день – в перший робочий день після нього)

за адресою:

м. Кропивницький,
вул. Архітектора Паученка,69


Контакти для довідок:
Волосян О.І.
0504873484
Коротич В.А.
0991471512


© КДКА Кіровоградська область 2013-2022